بررسی انواع روش‌های یادگیری

بررسی انواع روش های یادگیری

اگر روش های یادگیری رتبه های برتر رو بررسی کنیم، مطمئن باشید رتبه یک و دو کنکور از لحاظ روش مطالعه، ساعت مطالعه، روحیات فردی، میزان هزینه کنکوری و غیره با هم خیلی تفاوت دارن. مسیر کنکور، مسیر ثابتی نیست و باید با هر فرد، بر اساس ویژگی‌های خاص خودش برخورد کرد. روش های یادگیری […]

بررسی انواع روش های یادگیری بیشتر بخوانید »